Nettsidebannerh21.jpg

Har du et prosjekt?

Å iscenesette et prosjekt kan være utfordrende. Immaturus har over 25 års erfaring med hvordan å gjennomføre teaterproduksjoner. Gjennom oss kan du realisere prosjektet ditt med stor kunstnerisk frihet og veiledning fra start til slutt.

Det vi trenger fra deg er en beskrivelse av prosjektet du vil gjennomføre. Det behøver ikke nødvendigvis å foreligge et manus på forhånd, og det vil være mulig å ta utgangspunkt i ’devising’ som fremgangsmåte, men da må temaet og inspirasjonen for prosjektet gjøres svært tydelig i beskrivelsen.

En hovedproduksjon er Immaturus’ største prosjekt for semesteret, og vil involvere mange personer, både som skuespillere og produksjonsapparat. Enten om du ønsker å regissere et allerede eksisterende manus, eller ønsker å skrive et selv, er fristen for innsendelse til vårens hovedproduksjon 1.desember. Søknad om hovedproduksjon sendes til radet@immaturus.no.

Det er også mulig å søke om å sette opp mindre prosjekter. Mikroprosjekter har lavere budsjett og færre involverte enn en hovedproduksjon, men er en god mulighet til å teste ut den gøye eller litt rare ideen du har til et stykke, samtidig som du får hjelp fra erfarne medlemmer i Immaturus. Det er også mulig å søke om å sette opp mellomstore produksjoner. Søknad sendes til kr@immaturus.no. Søknad om å regissere mikroprosjekt og øvrige produksjoner kan sendes inn når som helst! En prosjektbeskrivelse inneholder gjerne:

-En presentasjon av deg/dere, inkl. eventuell tidligere erfaring

-En presentasjon av prosjektet og din/deres visjon

-Hvilken sjanger, hva slags spillestil og fokuspunkter prosjektet har

-En beskrivelse av hva du ønsker at publikum skal sitte igjen med

-Tanker rundt visuell utforming: Scenografi, kostyme og rekvisitter

-Foreløpig budsjett og fremdriftsplan

Vi gleder oss til å høre fra deg!