Poesiaften

Poesi, et stykke papir med ord skrevet ned: et avtrykk av en forfatter, et menneske, et liv. I alt vi foretar oss setter vi spor, ubevisst eller med klare intensjoner bak. Vi ønsker alle å bli sett, hørt og forstått, men er gjerne usikker på hvordan vi blir tatt i mot dersom vi forsøker.

I poesiaften inviterer vi i Skrivegruppen til Immaturus deg til å gjøre nettopp et slikt forsøk. Vi har invitert inn gjesteopplesere og stiller med våre egne skribenter, men åpner scenen senere på kvelden, så dersom du har lyst til å lese opp eller fremføre noe (vi stiller med piano), eller bare ønsker å oppleve rommet vi tilbyr, er du (åpen)hjertelig velkommen til en kveld sammen med oss.

Dersom du ønsker å lese opp kan du sende en mail til joakim.s.lange@gmail.com

Vel møtt!

Pa1 Pa2 Pa3

Leave a Reply