Åpen Scene / Åpent Rom

Velkommen til Åpen scene / Åpent rom!

Immaturus sitt Åpen Scene – arrangement er for alle som har lyst til å vise fram noe for et publikum. Twisten i høstens arrangementer er tittelen:
”Åpen Scene / Åpent rom”.

Hva skjer når Immaturus åpner rommet i tillegg til scenen? Hvor går grensen? Er rommet mindre skummelt enn scenen? Vil rommet åpne for andre kunstneriske uttrykk?

Åpent betyr åpent når Immaturus inviterer til Åpen scene / åpent rom!

Brenner du inne med noe du har lyst til å vise fram eller opptre med? Det er ikke for sent å melde seg på! Send påmelding til apenscene@immaturus.no, eller meld deg på ved oppmøte!

Velkommen!

ås1 Ås2 Ås3

Leave a Reply