Orienteringsskriv om KR-verv

Som medlem av kunstnerisk råd skal dere ha overordnet ansvar for kunstnerisk kvalitet i alle ledd, og sørge for at dette blir synlig. Dette innebærer følgende delmål:

  1. Øke den kunstneriske kompetansen innad i Immaturus

-Det er deres oppgave å veilede regissør i hovedproduksjonen(e) kunstnerisk som friske øyne utenfra, sette opp kurs for medlemsmassen og veilede mikroprosjekt.

  1. Forberede åpen scene

-Vær kreativ! Jobb for å forbedre åpen scene og sett deres/ditt særpreg på det. Dokumenter ting som publikumstall, bilder og lignende og jobb for å gjøre åpen scene bedre og bedre for hvert semester.

  1. Helhusansvarlig

-I hvert KR sitter en helhusansvarlig som er ansvarlig for å planlegge samt gjennomfør helhus på Kvarteret sammen med sin helhusgruppe som de har ansvar for å opprette.

  1. Drive inn et rikt tilfang prosjektbeskrivelser med høy kvalitet

-Det er KRs oppgave å velge hvilke hovedproduksjoner som skal settes opp semesteret etter. Dette krever litt forarbeid. Få informasjonen ut til medlemmene og huk tak i interesserte for å forsøke å skaffe gode alternativer til hovedproduksjon.

  1. Samle erfaring fra andre kunstneriske miljøer

-Utvid horisonten! Gå på teater og forestillinger, snakk med fagfolk, forsøk å øke egen kompetanse slik at dere igjen kan øke Immaturus’ kompentanse.

Kunstnerisk råd skal bestå av intet mindre enn fire medlemmer og ikke mer enn seks. Arbeidsoppgavene er mange og varierte, derfor er det vanlig å dele kunstnerisk råd inn i ulike verv som for eksempel helhusansvarlig, mikroprosjektansvarlig, visuellansvarlig og åpen sceneansvarlig. Omfangene og mengden på vervene varierer ut i fra hvor mange sittende representanter KR har hvert semester. Teatersjef vil automatisk bli valgt inn som leder av KR.

Leave a Reply