HAR DU ET PROSJEKT?

Ønsker du å regissere eller skrive for Immaturus?

Ved slutten av hvert semester søker Immaturus etter ny stemmer i form av både ny dramatikk og nye regissører. Dersom du sitter på en idé til et manuskript eller en visjon for en iscenesettelse, oppfordrer vi deg til å sende den inn til oss!


Hovedproduksjon

Immaturus setter våren 2018 opp to hovedproduksjoner. Disse settes opp i Tivoli på Det Akademiske Kvarter og spilles i en uke. Uken før forestilling vil hele produksjonen flytte inn i Tivoli og få muligheten til å bygge sin scenografi og generelt utvikle det estetiske uttrykket til forestillingen. Hovedproduksjonenes budsjett varierer fra produksjon til produksjon, alt ettersom hva de behøver av midler. Disse søkes om gjennom ordninger som Frifond og Studentforbundet. For å gjennomføre en hovedproduksjon trengs det et solid produksjonsapparat, så vel som skuespillere. Det avholdes audition for hver av hovedproduksjonene ved begynnelsen av hvert semester. I forbindelse med auditions arrangeres det også infomøter hvor du vil få muligheten til å høre mer om hovedproduksjonens manus og iscenesettelse fra regissør, dramatiker og produksjonsleder. Andre verv som trengs til våre hovedproduksjoner er blant annet:

 • Regiassistent(er)
 • Dramaturg
 • Produksjonsassistent(er)
 • Kostymør(er)
 • Rekvistør(er)
 • Inspisient
 • Lyd designer
 • Lys designer
 • Teknikere
 • Set-designer
 • Scenograf(er)
 • Sminkør(er)
 • Sosialansvarlig
 • PR-ansvarlig

Mikroprosjekt

I tillegg til to hovedproduksjoner, ønsker vi også at våren 2018 skal inneholde flere mikroprosjekter. Disse er forestillinger i en litt mindre skala som som regel har to forestillinger, også på Det Akademiske Kvarter. Mikroprosjekt har som oftest et budsjett på 1-2000 kroner. Mikroprosjekt er en ideell mulighet til å utforske ulike kunstneriske uttrykk. I likhet med hovedproduksjon, avholdes det også for mikroprosjekt auditions for skuespillere og infomøter. Også her trengs det folk til produksjonsapparatet.

Send inn ditt prosjekt

Regissør + eksisterende manus. Frist 1. november

For deg som har et allerede eksisterende manus du ønsker å regissere. Har du et manus som du elsker som du har en ide om hvordan kan settes opp på en scene? Har du en visjon for hvilken spillestil og setting stykket burde settes til? Da burde du sende oss en prosjektbeskrivelse. For informasjon om hva en prosjektbeskrivelse bør inneholde, se nedenfor.

Ny dramatikk. Frist 15. November

For deg som skriver dramatikk og ønsker å få det satt opp på en scene. Dersom du er glad i å skrive for teateret kan du i Immaturus få muligheten til å se teksten din fremført på en scene. Vi er åpne for alle tekstlige uttrykk. Manuset bør kunne resulterer i en time spilletid på scenen. Fortell litt om seg selv og manuset ditt og send det inn til oss. Om du ønsker å regissere manuset ditt selv, kan dette også vurderes. Da legger du ved en prosjektbeskrivelse i tillegg. For informasjon om hva en prosjektbeskrivelse bør inneholde, se nedenfor.

Mikroprosjekt. Frist 1. desember

For deg som ønsker å igangsette et prosjekt av en noe mindre skala, hvor du enten tar utgangspunkt i en tekst eller en annen impuls som drivkraft for prosjektet. Et mikroprosjekt kan være så mangt. Kanskje har du et kortere manus som du ønsker å iscenesette, en spesifikk spillestil du ønsker å utforske eller kanskje bare et tema du ønsker å utvikle en forestilling rundt? Mikroprosjekt er også en perfekt arena for å jobbe frem en forestilling underveis sammen med en gruppe, en såkalt ”devised” prosess. Det kan også være en flott mulighet til å sette opp et stedsspesifikt prosjekt som tar utgangspunkt i et spesifikt sted som sitt utgangspunkt for forestillingen. Uansett hva det måtte være, så send det inn til oss!

Prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen er en oversikt og beskrivelse av hvordan du ser for deg å realisere produksjonen av prosjektet. Den sier noe om din/deres kunstneriske visjon, forestillingens spillestil og dens estetikk. I tillegg bør den inneholde en foreløpig fremdriftsplan som viser hvordan du/dere planlegger å disponere tiden før forestilling, samt et omtrentlig budsjett.

Start prosjektbeskrivelsen med å fortelle litt og deg/dere selv. Hvorfor ønsker du/dere å gjennomføre dette prosjektet? Fortell oss så mye du kan om prosjektets natur. Hvordan skal scenen se ut? Her kan du gjerne inkludere tegninger eller illustrasjoner om du øsnker det. Hvilke/hvilken spillestil ser du for deg at skuespillerne skal benytte seg av? Beskriv hvilken verden det er du ønsker å formidle på scenen. Formålet med prosjektbeskrivelsen er at Immaturus’ Kunstneriske Råd skal få et inntrykk av hva det er du ser for deg og hvordan du ønsker å gjennomføre det, slik at de kan forstå hvilket potensiale produksjonen har.

Som nevnt, bør prosjektbeskrivelsen også inneholde en fremdriftsplan og et budsjett. Fremdriftsplanen fremstår som en kalender hvor du skisserer hvor ofte du ser for det å ha øvinger, og hvordan du planlegger å disponere tiden frem mot forestilling. Immaturus har forståelse for at denne planen kommer til å endre seg med tiden, vi ønsker likevel at du viser gjennomføringsevne i møte med prosjektet. Vi ønsker også en omtrentlig oversikt over hvordan du ser for deg å disponere midlene som blir bevilget produksjonen. Hvor mye tror du at forestillingen kommer til å trenge? Hvor mye skal brukes på scenografi, kostymer osv.?

Hvordan sender jeg inn? Og hva skjer etterpå?

Alle bidrag sendes til kr@immaturs.no innen oppgitte frister. Du vil deretter motta en bekreftelse på at bidraget ditt et mottatt innen kort tid. Kunstnerisk Råd vil deretter se over bidraget ditt og kontakte deg. Ofte vil vi også arrangere et møte, enten ansikt til ansikt eller over Skype hvor vi stiller deg eventuelle spørsmål vi måtte ha og du får anledning til å stille oss spørsmål som du sitter inne med.

Etter å ha gjennomgått alle bidragene vil Kunstnerisk Råd vurdere hvilket prosjekt som egner seg best til gjennomførelse. De utvalgte vil da få utdelt en premieredato. Kunstnerisk Råd har i oppgave å veilede deg kunstnerisk gjennom hele prosessen, enten du setter opp en hovedproduksjon eller et mikroprosjekt.

Dersom du har spørsmål om prosjektbeskrivelsen eller innsendelsen av ditt bidrag, ikke nøl med å kontakte Kunstnerisk Råd på kr@immaturus.no.

Leave a Reply