Tirsdagimpro – Longform

Tirsdager, 19:00-21:00 i Speilsalen, Det Akademiske Kvarter

Longform er for deg som har drevet litt impro fra før. Gjennom faste formater og ved hjelp av enkle teknikker utforsker vi et tema eller ord fra publikum og inspirerer hverandre til nye scener som tilsammen gir en helhetlig forestilling. Vi jobber med karakterer og deres mål, med å finne “game” i scenen og med å finne det morsomme, såre og ekte i scenene.

I longform er alle på scenen samtidig (selv om du ikke er i scenen). Fundamentet i denne typen impro er å jobbe sammen som en gruppe. Etter 5 uker setter vi opp en forestilling på Kvarteret. Resten av semesteret blir satt opp etter gruppens tid og mulighet for deltagelse og vi finner sammen ut hva vi vil jobbe med.

Anders Brekke Hausvik – Gruppeleder for Longform Impro

Leave a Reply