Skuespillerteknikk

Mandager 17:00-19:00 i Speilsalen, Det Akademiske Kvarter

Skuespillerteknikk er en workshopbasert gruppe i Immaturus som tilbyr medlemmene ulike innfallsvinkler til skuespillerkunsten og ensemblearbeid. Høstens skuespillerteknikk leger vekt på ensemblet. Det skal jobbes med både gruppedynamikk og samarbeid, i tillegg til å utforske individuelle styrker og gi plass til enkeltindividet i en gruppe.

Workshops vil være delt inn to deler. En læredel hvor én måte å jobbe på blir presentert, og en utførelsedel med enkle oppgaver for å forske i verktøy og konsepter. Kurstet vil ta utgangspunkt i noen verktøy fra Jacques Leqoc (fysisk teater), og lære å se muligheter gjennom de ulike verktøyene. Gruppen jobber “deviced”, altså er det intet hierarki for hvem som bestemmer, men gruppen som helhet får ansvaret å forme sitt eget språk og uttrykk.

Jeg gleder meg til å møte folket, og se tilbud dere har og kan gi hverandre, og meg ikke minst. Vit at jeg innehar ingen rette svar for utførelse, så vel som at jeg innehar alle rette svar. Og dette gjelder oss alle. Det finnes muligheter i alle situasjoner, og vår jobb er å være tilstede og ta tak i de mulighetene og utnytte dem til det fulle. Velkommen til høstens skuespillerteknikk! La dere inspirere av hverandre og av verktøyene.

Oda Holmvik Bredvold – Gruppeleder for Skuespillerteknikk

Leave a Reply