Header showing an image with two drawn characters. One with a sad face, the other happy.

Immaturus

Nokon kjem til å komme

Vi møter Ho og Han som saman har kjøpt eit vekkgøymt hus ute ved havet. Her håpar dei på å dyrke kjærleiken i fred. Men nokre gonger held det ikkje å endre det ytre, dersom det indre held fram med å bli det same. Kor enn dei rømer frå, ser det ut som at det dei røme frå, føl etter dei på reisa. Såre minner og gamle kranglar ligg rett under overflata, saman med ein påtrengjande kjendsle om at nokon kjem til å komme.

«Nokon kjem til å komme» er det første stykket som vart skrive av Jon Fosse, men det vart først utgjeve som hans tredje dramatiske verk i 1996, urframført på Det Norske Teateret i Oslo.

Forestillingane vert spelt kl. 20.00 i Tivoli på Det Akademiske Kvarter

TID

6. april 20.00
8. april 20.00*
9. april 20.00
10. april 20.00*
11. april 20.00
12. april 20.00
13 april 20.00

*(8. og 10. april vil forestillinga bli teiknspråktolka).

CC: 100/150 (medlem/ikkje medlem)

BESTILL BILETTER PÅ: billett@immaturus.no

Se også Facebook-arrangementet

Studentteateret Immaturus

Studentteateret Immaturus er Norges største studentteater og den eneste studentorganisasjonen i Bergen dedikert til teater og scenekunst. Vårt hovedmål er å tilrettelegge for skaperglede og kunstnerisk utfoldelse. Vi gir studenter i Bergen muligheten til å utvikle seg innenfor et bredt tilbud av scenekunstrelaterte aktiviteter.

Kontakt

kart_logo
facebook_logo
instagram_logo
epost_logo